Ubezpieczeniowe mieszkania lub domu – Łódź – PZU, LINK4, AXA, HDI, TUW

Czym się kierować podczas wyboru najlepszego ubezpieczenia mieszkania lub domu ?

Podjęcie decyzji o ubezpieczeniu mieszkania jest w pełni dobrowolne, ponieważ taki obowiązek nie jest ustalony odgórnie. Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy chcemy skorzystać z dofinansowania banku na zakup mieszkania. W takim przypadku automatycznie wraz z wzięciem kredytu musimy wziąć również pakiet ubezpieczeniowy.

Mimo wszystko mieszkania w dzisiejszych czasach są naprawdę drogie, a dla wielu są dobytkiem całego życia. Z tego powodu warto zastanowić się nad ubezpieczeniem lokalu. Dzięki temu możemy spać spokojnie, nie przejmując się jakimikolwiek ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami. Ubezpieczenie mieszkania to zarówno wielki komfort psychiczny, jak i ogromna pomoc w razie niechcianego zdarzenia losowego.

Ubezpieczenie mieszkania, domu – Łódź – PZU AXA TUW, LINK4, HDI – Zakres ochrony

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia mieszkaniowego nie należy do najłatwiejszych decyzji, które będziemy musieli podjąć. Wybierając najbardziej korzystną dla nas w danym momencie ofertę, z pewnością trzeba ocenić oraz określić naszą aktualną sytuację oraz potrzeby, również te w dalekiej przyszłości. Dzieląc oferty ubezpieczeniowe według zakresu ochrony, można wyodrębnić ubezpieczenia tylko i wyłącznie samych murów, mienia stałego bądź mienia ruchomego.

Oferty firm ubezpieczeniowych są zazwyczaj podzielone na dwa pakiety. Jest to tzw. pakiet podstawowy oraz pakiet rozszerzony. Przed jakimi nieszczęśliwymi wypadkami chroni nas ubezpieczenie mieszkaniowe z pakietem ochrony podstawowej?

  • powodzią oraz zalaniem,
  • pożarem oraz ich skutkiem,
  • kradzieżą.

Jeżeli powyższa ochrona jest niezadowalająca, to można skorzystać również z pakietu rozszerzonego, który dodatkowo chroni nas przed:

  • huraganem oraz tornadem,
  • przed silnymi anomaliami pogodowymi, takimi jak silne wiatry,
  • przed stłuczeniem wszelkich przedmiotów.

Oczywiście na im większy zakres ubezpieczeniowy się zdecydujemy, tym większa będzie całkowita opłata. Natomiast jest to równoznaczne również z większym zabezpieczeniem. Najlepiej wybrać idealny kompromis, pomiędzy ceną a zakresem pomocy, który nam najbardziej odpowiada. W tym przypadku również ogromne znaczenie ma wybór danej firmy. Niektóre firmy bardziej skupiają się na jednym zakresie pomocy, a inne na drugim. Z tego względu można zaobserwować znaczącą rozbieżność pomiędzy ofertami np. Proamy a Link4.

ubezpieczenie mieszkania domu łódź

Ubezpieczenie mieszkania, domu – Łódź / Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej mieszkania i domu?

Największy wpływ na wysokość cyklicznej składki ma oczywiście zakres ubezpieczenia, na który się zdecydujemy. Następnie znaczący wpływ ma również całkowita wartość ubezpieczanego mieszkania. Warto mieć na uwadze, że podana wartość mieszkania musi odpowiadać aktualnym cenom na rynku. W przypadku zaniżenia bądź zawyżenia wartości, mogą pojawić się problemy. Mianowicie podanie zbyt niskiej kwoty może wiązać się z niewypłaceniem ustalonej wcześniej kwoty za daną szkodę.

Po prostu wypłacona kwota może okazać się sporo niższa. Natomiast w przypadku zawyżenia kwoty mieszkania, skutki nie będą negatywnie wpływać na klienta, ponieważ będzie on opłacał po prostu wyższą składkę.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia mieszkaniowego, warto również zastanowić się w jaki sposób ma zostać obliczone ewentualne odszkodowanie. Otóż można wybrać spośród dwóch form. Pierwsza z nich została określona mianem „wartości odtworzeniowej” i pozwala ona odkupić wszelkie uszkodzone poprzez jakąkolwiek katastrofę rzeczy. Natomiast druga z nich nosi nazwę „wartości rzeczywistej” i ta opcja uwzględnia wszelkie wcześniejsze zużycie przedmiotów i rzeczy, które uległy uszkodzeniu.

Powrót