Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – jakie wybrać?

Ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest jedną z możliwości oszczędzania, a dzięki temu że zawierają odpowiednio dostosowane polisy inwestycyjne, mogą być używane do inwestowania na rynku kapitałowym.

Polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – UFK, ma bardzo duża ilość ludzi w naszym kraju. Polisy takie są produktami, których celem jest pomnażanie pieniędzy w okresie długoterminowym. Istnieje również wiele mitów dotyczących takich inwestycji, jednak wszystkie wynikają z niewiedzy na temat tych produktów, a także braku odpowiedniej wiedzy czym w ogóle są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym – Kielce

 

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, są specjalnie wydzielonymi aktywami, pochodzącymi z ubezpieczeń na życie, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie składek pobieranych na ubezpieczenie, a dodatkowo są one wykorzystywane jako kapitał inwestycyjny, który został zawarty w umowie dotyczącej ubezpieczenia. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe są częścią polisy, na którą składa się określony produkt, a jego zadaniem jest zarówno ochrona ubezpieczeniowa, a także możliwość wykorzystania go jako inwestycji.

Wszystkie ubezpieczenia na życie różnią się zakresem obejmującym ochronę osoby ubezpieczonej, która np. w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej w jednym produkcie jest niższa, natomiast w innym może być bardzo wysoka. Oznacza to, że jeśli osoba objęta takim ubezpieczeniem umrze, jej rodzina otrzyma odpowiednie świadczenie oraz możliwość inwestowania kapitału, dzięki nabyciu jednostek uczestnictwa UKF.

polisa z funduszem kapitałowym

Polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym / kapitałowym – rodzaje

Przy wykupieniu polisy, która zawiera UKF, niestety nie ma możliwości sprawdzenia czy wygeneruje ona zysk i w jakiej kwocie, ponieważ wszystko jest zależne od aktywów, które są składowymi określonego ubezpieczenia funduszu kapitałowego.

Inwestowanie jest uzależnione od każdego klienta, który ma możliwość dostosowania strategii do swoich potrzeb. Jedni wybierają bardziej ryzykowne strategie, natomiast inni wolą strategię zachowawczą. Co to oznacza? Strategią zachowawczą, bardziej bezpieczną są fundusze, które potrzebują więcej czasu, a do tego nie przynoszą dużych zysków w krótkim czasie, jeśli spojrzy się na dłuższy okres czasu takiej inwestycji wówczas dostrzeże się znaczny zysk.

Do takich bezpiecznych funduszy można zaliczyć obligacje Skarbu Państwa. Drugi rodzaj funduszy dotyczy strategii ryzykownych, które dotyczą inwestowania w akcje, na których w krótkim czasie można sporo zarobić, jednak można również i dużo stracić. Jeśli weźmiemy pod uwagę fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone, są chyba jedną z bezpieczniejszych opcji inwestowania kapitału, która zostaje ulokowana zarówno w akcjach jak i papierach dłużnych.

Każdy klient ma możliwość różnicowania ryzyka inwestycji, poprzez przeznaczenie części inwestowanego kapitału na strategię agresywną, a drugą na bezpieczną. Wszystko musi dostosować do swoich potrzeb, indywidualnych preferencji odnoszących się do ryzyka oraz warunków jakie obowiązują na rynku. W większości produktów klienci mają możliwość ingerowania w sytuację na rynku poprzez przenoszenie środków w obrębie swojego portfela, co nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków.

Klient ma również możliwość wyboru i zakupu polisy ze składką jednorazową, jeśli dysponuje dużą sumą pieniędzy oraz składką regularną, która polega na systematycznym odkładaniu niewielkich sum pieniężnych.

Powrót