Biuro Kielce
Biuro Kielce / IX Wieków 6/11
41 333 50 90
ixwiekow@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Marek Ogrodowski

Prezes

marek.ogrodowski@ubezpieczeniaodadoz.pl

Pracownicy
Kinga Ogrodowska

Wiceprezes

500 243 937

kinga.ogrodowska@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Patryk Ściegienny

Dyrektor Sprzedaży

504 014 501

patryk.sciegienny@ubezpieczeniaodadoz.pl

 pracownicy=
Dagmara Ogrodowska

Dyrektor sprzedaży ubezpieczenia życiowe

690 072 089

dagmara.ogrodowska@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

Menagerowie

 

pracownicy
Tomasz Wojciechowski

Menadżer ds. rozwoju sieci sprzedaży

694 922 000

tomasz.wojciechowski@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Ewelina Sitarska

Menadżer sprzedaży PZU S.A. / MTU S.A

41 333 50 90
692 445 440

ewelina.sitarska@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Marek Norbert Ogrodowski

Menadżer ds. rozwoju sieci sprzedaży

41 333 50 90
606 716 514

marek.norbert@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Monika Wojtkowicz

Menadżer ds. rozwoju sprzedaży indywidualnej

+48 531 880 043

monika.wojtkowicz@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Andrzej Stasiak

Menadżer ds. rozwoju sieci sprzedaży

41 333 50 90
575 399 444

andrzej.stasiak@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

INFOLINIA / Wsparcie sprzedaży agencyjnej

 

pracownicy
Monika Gębska

Specjalista ds. ubezpieczeń 

41 333 50 90
507 010 901

monika.gebska@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Monika Pawłowska

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 333 50 90
600 525 888

monika.pawlowska@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Beata Tutaj

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 333 50 90
668 607 670

beata.tutaj@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Magdalena Frączek

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 333 50 90
794 671 753

magdalena.fraczek@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Jakub Tyrała

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 333 50 90
883 224 458

jakub.tyrala@ubezpieczeniaodadoz.pl

 
 

 

Administracja

 

pracownicy
Beata Korban

Specjalista ds. administracji i rejestracji

41 333 50 90
880 360 848

beata.korban@ubezpieczeniaodadoz.pl

 
 

 

Rozliczenia

 

 pracownicy
Małgorzata Fajdek

Kierownik 

41 230 94 45
502 507 672

malgorzata.fajdek@ubezpieczeniaodadoz.pl

Pracownicy
Ewa Rychel

Specjalista ds. rozliczeń

41 230 94 45
502 507 672

ewa.rychel@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

Pracownicy
Banak Joanna

Specjalista ds. rozliczeń

41 230 94 45
502-507-672

joanna.banak@ubezpieczeniaodadoz.pl

Pracownicy
Synowiec Justyna

Specjalista ds. rozliczeń

41 230 94 45
502 507 672

justyna.synowiec@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

Pracownicy
Szczawurska Anna

Specjalista ds. rozliczeń

41 230 94 45
502 507 672

anna.szczawurska@ubezpieczeniaodadoz.pl

 
 

Biuro Kielce / Chęcińska 6
41 361 69 92
checinska@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Starz Karolina

Kierownik biura 

41 361 69 92
502 041 508

karolina.starz@ubezpieczeniaodadoz.pl

Pracownicy
Gadowski Paweł

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 361 69 92
507 010 899

pawel.gadowski@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Pastuszka Ewa

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 361 69 92
507 010 899

ewa.pastuszka@ubezpieczeniaodadoz.pl

pracownicy
Monika Bernat

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 361 69 92
669 616 565

monika.bernat@ubezpieczeniaodadoz.pl

 

pracownicy
Klaudia Margiel

Specjalista ds. ubezpieczeń

41 361 69 92
662 494 828

klaudia.margiel@ubezpieczeniaodadoz.pl