Ubezpieczenie leasingu – Kielce, Łódź

Leasing, tak samo, jak kredyty bankowe, to produkt finansowy. Żeby uniknąć nieprzyjemności związanych z regularną płatnością ratalną, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia. Zapraszamy do naszego biura w Kielcach po więcej szczegółów.

 

Co nam daje ubezpieczenie leasingu?

Umowa leasingu w Polsce jest regulowana przez KC. w art. 7091 – 70918. Każdy produkt finansowy można ubezpieczyć, a więc leasing także — ubezpieczenie ma na celu zabezpieczenie spłaty leasingu na wypadek zdarzeń losowych, niezdolności do pracy leasingobiorcy albo jego choroby.

Decydując się na ubezpieczenie leasingu, przedsiębiorca zyskuje pełne bezpieczeństwo finansowe kosztem niewielkiego powiększenia raty o kwotę ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących niezdolność do pracy, a tym samym brakiem możliwości spłaty leasingu, firma ubezpieczeniowa jest zobligowana do spłaty rat leasingowych.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Jeżeli prowadzimy przedsiębiorstwo samodzielnie i wizja choroby albo wypadku losowego wzbudza w nas niepokój, to koniecznie należy rozważyć zakup takiego ubezpieczenia. Leasingobiorcy często nie uwzględniają poważnych konsekwencji, jakie mogą pojawić się w przypadku zaprzestania spłaty rat.

Jeżeli nie spłacamy rat przez dwa, trzy miesiące, to firma leasingowa wyśle wezwanie z ustalonym, dodatkowym terminem spłaty zadłużenia. Jeżeli nie dotrzymamy tego terminu, to firma oferująca leasing może wypowiedzieć go ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy – leasing

Od momentu wypowiedzenia umowy korzystający ma 7 dni na spłatę zobowiązania. Po upływie tego terminu firma oferująca leasing wypowiada umowę, a to jest jednoznaczne z koniecznością zwrotu przedmiotu wziętego w leasing. Ponadto, co bardzo istotne, leasingobiorca jest zobowiązany na mocy umowy do spłaty wszystkich rat i innych opłat, a to bez względu na to, czy korzysta ze sprzętu, czy też nie, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący otrzymał w związku zapłaty przed rozwiązaniem leasingu.

Sprawa może skończyć się w sądzie, jeżeli nie zastosujemy się do wezwania. Najpowszechniejszą formą zabezpieczenia leasingu jest weksel in blanco, a w takim przypadku weksel ten jest wypełniany, a kwota zobowiązania powiększa się o koszty administracyjne oraz odsetki od niespłaconych rat.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty ubezpieczenia leasingu. Skontaktuj się z naszą placówką w Kielcach lub Łodzi.

Powrót